Styrelsens planer 2023

Vi är ett museum och en hembygdsgård

Vi förvaltar ett kulturarv med anor från 1600-talet

Vi värnar om kommunens historia och försöker öka kännedomen om den

Vi har utställningar

Vi registrerar och vårdar våra gamla föremål

Vi driver en affär och säljer hantverk

Vi stöder lokala slöjdare

Vi säljer böcker och cd-skivor med lokal anknytning

Vi är arrangörer med ca 10 offentliga arrangemang/år, bl.a. för familjer.

Vi lånar dagtid ut lokaler till exempelvis arbetsplatsmöten

Vi är fastighetsskötare, ja, en hel fastighet måste tas om hand! Vi klipper gräs, skottar snö m.m.

Vi har personalansvar och vi tar emot praktikanter m.m.

Vi är även en "turistbyrå" och vi försöker leva upp till det.

Vi tar emot grupper

Vi driver ett café

Vi har kunniga bagerskor som bakar mjukkakor i bagarstugan på Kullen

Vi serverar hembakat bröd varje dag

Vi serverar sockerfritt, glutenfritt och laktosfritt bröd

Vi är en mötesplats för såväl gamla som unga

Vi får lyssna på åtskilliga historier om gamla tider berättade av våra besökare

Vi erbjuder en miljö i lugn och ro

Vi har många uppgifter och vi försöker ta vårt ansvar

Styrelsens sammansättning 2023-2024

Ordförande: Christine Boström

Vice ordförande: Maj-Lis Vesterberg

Sekreterare: Lena Lindgren

Ledamöter: Sture Johansson, Susanne Petrén

Suppleant: Britt-Marie Lindqvist, Eva Åberg, Marianne Paulsson, Margareta Möller, Marita Eriksson

Revisorer: Birger Lundberg, Anna Gustavsson

Valberedning: Ingen