Styrelsen 2020-2021

Ordförande:

Christine Boström

Vice ordförande:

Maj-Lis Vesterberg

Ledamöter och ersättare:

Alice Ulltin

Britt-Mari Lindqvist

Britt Tåqvist

Christine Boström

Lena Lindgren

Margareta Möller

Marianne Paulsson

Maj-Lis Vesterberg

Susanne Petrén

Revisor:

Birger Lundberg

Anna Gustavsson

Ersättare:

Valberedning: